Quảng cáo trên

Thiết bị PCCC

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ CHỮA CHÁY

STT

MẶT HÀNG

MODEL ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
 

Bình chữa cháy các loại

       
1

Bình chữa cháy bằng bột BC 1kg

MFZ1 Bình 110.000  
2 Bình chữa cháy bằng bột BC 2kg MFZ2 Bình 130.000  
3 Bình chữa cháy bằng bột BC 4kg MFZ4  Bình 170.000  
4 Bình chữa cháy bằng bột BC 4kg  MFZ4 Bình 170.000  
5 Bình chữa cháy bằng bột ABC 4kg MFZL4 Bình 170.000  
6 Bình chữa cháy bằng bột BC 8kg MFZ8  Bình 250.000  
7 Bình chữa cháy bằng bột BC 8kg MFZ8 Bình 240.000  
8 Bình chữa cháy bằng bột ABC 8kg  MFZL8 Bình 270.000  
9 Bình chữa cháy bằng bột BC 35kg MFTZ35 Bình 1.550.000  
10 Bình chữa cháy tự động bằng bột BC 6kg  XZFTB6 Bình 330.000  
11 Bình chữa cháy tự động bằng bột BC 8kg XZFTB8 Bình 360.000  
12 Bình chữa cháy bằng CO2 3kg MT3  Bình 350.000  
13 Bình chữa cháy bằng CO2 5kg MT5 Bình 495.000  
14 Bình chữa cháy bằng CO2 24kg MT24 Bình 3.100.000  
15 Bình kích   Bình liên hệ  
16 Bột chữa cháy BC BC 1kg 9.000  
17 Bình chữa cháy mini Foam 400ml   Bình  60.000  
18 Bình chữa cháy Foam 9L MPZ9 Bình 390000  
19 Bình chữa cháy Foam 50 lít   Bình 3.400.000  
  Vòi chữa cháy các loại        
20 Vòi chữa cháy D50 - 13bar TQ 5.0kg có khớp nối   Cuộn 360.000  
21 Vòi chữa cháy D50 - 10bar TQ 4.0kg có khớp nối   Cuộn 340.000  
22 Vòi chữa cháy D50 - 8bar TQ 3.3kg có khớp nối   Cuộn 320.000  
23 Vòi chữa cháy D65 - 10 bar TQ 5.2kg có khớp nối   Cuộn 440.000  
24 Vòi chữa cháy D65 - 13bar TQ 6.2kg có khớp nối   Cuộn 460.000  
25 Vòi chữa cháy D50 -13bar -20m ( Double Jacket Korea Standard)   Cuộn 670.000  
26 Vòi chữa cháy D65 -13bar -20m (Double Jacket Korea Standard)   Cuộn 770.000  
27 Vòi chữa cháy D50 -13bar -30m ( Germany Technology) 9kg   Cuộn 800.000  
28 Vòi chữa cháy D65 -13bar -30m (Germany Technology) 11kg   Cuộn 1.100.000  
29 Vòi chữa cháy D50 -13bar -30m ( Korea standard) 7,5kg   Cuộn 670.000  
30 Vòi chữa cháy D65 -13bar -30m ( Korea standard) 9kg   Cuộn 770.000  
31 Vòi chữa cháy D50 Đức loại I có khớp nối (có tem chống hàng giả)   Cuộn 1.500.000  
32 Vòi chữa cháy D65 Đức loại I có khớp nối (có tem chống hàng giả)    Cuộn 1.700.000  
33 Vòi chữa cháy D50 phủ ngoài chống trầy xước 13bar (vòi đỏ) có khớp nối    Cuộn 1.100.000  
34 Vòi chữa cháy ru lô   Cuộn 1.100.000  
  Đầu phun các loại        
35 Đầu phun sprinkler (phun xuống/ lên) Hợp kim kẽm    Cái 17.000  
36 Đầu phun sprinkler (phun xuống/ lên) hợp kim inox   Cái 22.000  
37 Đầu phun sprinkler (phun ngang)    Cái 22.000  
38 Đầu phun âm tường ZSTWB   Cái 75.000  
39 Đầu phun hở ZSTMC   Cái 27.000  
40 Đầu phun Tyco TY-3251 (Anh)   Cái 85.000  
41 Đầu phun Tyco TY-3151 (Anh)   Cái 85.000  
  Lăng van        
42 Van góc D50    Cái 170.000  
43 Van góc D65   Cái 230.000  
44 Lăng phun D50   Cái 60.000  
45 Lăng phun D65   Cái 70.000  
46 Lăng phun tay gạt DN50   Cái liên hệ  
47 Họng chờ tiếp nước   Cái 680.000  
48 Khớp nối vòi DN50   Bộ 60.000  
49 Khớp nối vòi DN65   Bộ 65.000  
50 Bột chữa cháy        
51 Bột chữa cháy BC   Kg 9.000  
52 Bột chữa cháy ABC   Kg 17.000  
53 Phụ kiện các loại   Cái    
54 Đai treo bình chữa cháy F8, T5 (VN)   Cái 60.000  
55 Đai treo bình chữa cháy T3, F4 (VN)   Sợi 50.000  
56 Dây loa F8 PVC đẹp đầu lớn, đầu nhỏ   Cái 20.000  
57 Dây loa F4 PVC đẹp đầu lớn, đầu nhỏ   Cây 20.000  
58 Ty CO2, Ty bột   Cái 20.000  
59 Van đầu bình CO2   Cái 90.000  
60 Van đầu bình T35   Cái 160.000  
61 Van tự động hệ thống CO2   Kg liên hệ  
62 Chốt an toàn   Kg 80.000  
63 Niêm chì   Bịch 160.000  
64 Ron F4   Bịch 60.000  
65 Ron F8   Bịch 65.000  
66 Ron T35   Cái 2.000  
67 Dây loa T5   Bộ 75.000  
68 Co loa T3   Sợi 40.000  
69 Dây T35   Sợi 140.000  
70 Súng T35   bộ 160.000  
71 Nội Quy Tiêu Lệnh   Bộ 50.000  
72 Cấm lửa Cấm Thuốc   bộ 40.000  
73 Tủ , kệ        
74 Kệ đựng 02 bình chữa cháy   Cái 90.000  
75 Tủ để vòi kích thước 400 x 600 x 220   Cái 220.000  
76 Tủ để vòi kích thước 450 x 650 x 220   Cái 224.000  
77 Tủ để vòi kích thước 500 x 700 x 220 (ngoài nhà mái xéo chân)   Cái 360.000  

CHÚ Ý :giá trên chưa bao gồm 10%VAT và phí vận chuyễn

 

0934.609.246

0934609246