Quảng cáo trên

Thiết bị báo cháy

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ BÁO CHÁY

 

STT MODEL TÊN HÀNG ĐVT XUẤT XỨ ĐƠN GIÁ
    Đầu báo      
1 YSD-02 Đầu dò khói quang 24VDC Cái Taiwan 200.000
2 YSD-30L Đầu dò khói quang 12VDC Xài tủ NetworX Cái Taiwan 250.000
3 YRD-01 Đầu dò nhiệt gia tăng Cái Taiwan 100.000
4 YFD-01 Đầu dò nhiệt cố định 70 độ C Cái Taiwan 90.000
5 YSH-091 Đầu dò khói nhiệt kết hợp 24VDC Cái Taiwan 320.000
6 YFM-01 Nút ấn khẩn tròn lắp chìm Cái Taiwan 160.000
7 YIL-01 Đèn báo cháy 24VDC Cái Taiwan 100.000
8 YFB-B6 Chuông báo cháy 24VDC 6" 90 dB  Cái  Taiwan 210.000
9 YFB-B6 Chuông báo cháy 12VDC 6" 90 dB Cái Taiwan 230.000
10   Nút ấn khẩn vuông bể kính Cái Taiwan 110.000
11   Đèn chớp báo cháy 12/24VDC Cái TQ 100.000
12   Đèn thoát hiểm (Exit) Cái TQ 140.000
13   Đèn chiếu sáng sự cố KT2200EL Cái VN 270.000
14   Còi báo cháy 12/24VDC 120dB Cái Taiwan 140.000
    Báo cháy thường      
15 YF3-0002L Trung tâm báo cháy 2 kênh bao gồm Acquy Bộ Taiwan 2.400.000
16 YF3-0004L Trung tâm báo cháy 4 kênh bao gồm Acquy Bộ Taiwan 2.900.000
17 YF3-0005L Trung tâm báo cháy 5 kênh bao gồm Acquy Bộ Taiwan 3.100.000
18 YF3-0008L Trung tâm báo cháy 8 kênh bao gồm Acquy Bộ Taiwan 3.50.000
19 YF3-0012L Trung tâm báo cháy 12 kênh bao gồm Acquy Bộ Taiwan 6.500.000
20 YF3-0016L Trung tâm báo cháy 16 kênh bao gồm Acquy Bộ Taiwan liên hệ
21 YF3-0020L Trung tâm báo cháy 20 kênh bao gồm Acquy Bộ Taiwan liên hệ
22 YF3-0024L Trung tâm báo cháy 24 kênh bao gồm Acquy Bộ Taiwan liên hệ
    YF1      
23 YF1-0005L Trung tâm báo cháy 5 kênh bao gồm Acquy     liên hệ
24 YF1-0010L Trung tâm báo cháy 10 kênh bao gồm Acquy     liên hệ
25 YF1-0015L Trung tâm báo cháy 15 kênh bao gồm Acquy     liên hệ
26 YF1-0020L Trung tâm báo cháy 20 kênh bao gồm Acquy     liên hệ
27 YF1-0025L Trung tâm báo cháy 25 kênh bao gồm Acquy     liên hệ
28 YF1-0030L Trung tâm báo cháy 30 kênh bao gồm Acquy     liên hệ
29 YF1-0035L Trung tâm báo cháy 35 kênh bao gồm Acquy     liên hệ
30 YF1-0040L Trung tâm báo cháy 40 kênh bao gồm Acquy     liên hệ
31 YF1-0045L Trung tâm báo cháy 45 kênh bao gồm Acquy     liên hệ
32 YF1-0050L Trung tâm báo cháy 50 kênh bao gồm Acquy     liên hệ
33 YF1-0055L Trung tâm báo cháy 55 kênh bao gồm Acquy     liên hệ
34 YF1-0060L Trung tâm báo cháy 60 kênh bao gồm Acquy     liên hệ
35 YF1-0065L Trung tâm báo cháy 65 kênh bao gồm Acquy     liên hệ
36 YF1-0065L Trung tâm báo cháy 70 kênh bao gồm Acquy     liên hệ
37 YF1-0010L Trung tâm báo cháy 10 kênh vỏ nhựa bao gồm Acquy     liên hệ
38 YF1-0015L Trung tâm báo cháy 15 kênh vỏ nhựa bao gồm Acquy     liên hệ
39 YF1-0020L Trung tâm báo cháy 20 kênh vỏ nhựa bao gồm Acquy     liên hệ
    Báo cháy địa chỉ      
40 YRR-13 Đầu dò khói quang địa chỉ Cái Taiwan 500.000
41 YRR-11 Đầu dò nhiệt gia tăng địa chỉ Cái Taiwan 480.000
42 YRR-12 Đầu dò nhiệt cố định 70 độ C địa chỉ Cái Taiwan 480.000
43 YRR-04 Nút ấn khẩn tròn lắp chìm địa chỉ Cái Taiwan 480.000
  Model YFR Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop 256 địa chỉ Bộ Taiwan liên hệ
44 Model YFR Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop 512 địa chỉ Bộ Taiwan liên hệ
45 Model YFR Trung tâm báo cháy địa chỉ 3 loop 768 địa chỉ Bộ Taiwan liên hệ
46 Model YFR Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop 1024 địa chỉ Bộ Taiwan liên hệ
47 Model YFR Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop 1024 địa chỉ Bộ Taiwan liên hệ
48 Model YFR Trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop 1536 địa chỉ Bộ Taiwan liên hệ
49 Model YFR Trung tâm báo cháy địa chỉ 7 loop 1792 địa chỉ Bộ Taiwan liên hệ
50 Model YFR Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop 2000 địa chỉ Bộ Taiwan liên hệ
    Hiển thị phụ      
51   Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop Cái Taiwan liên hệ
52   Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 3 loop Cái Taiwan liên hệ
53   Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop Cái Taiwan liên hệ
54   Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 5 loop Cái Taiwan liên hệ
55   Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop Cái Taiwan liên hệ
56   Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 7 loop Cái Taiwan liên hệ
57   Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop Cái Taiwan liên hệ
    Phần mềm      
58   Phần mềm đồ họa hiển thị Bộ Taiwan liên hệ
59   Phần mềm đồ họa hiển thị và điều khiển được Bộ Taiwan liên hệ
60  

Phần mềm đồ họa tích hợp màn hình máy vi tính

17 inch gắn trên tủ

Bộ Taiwan liên hệ
61  

Phần mềm đồ họa tích hợp màn hình máy vi tính

19 inch gắn trên tủ

Bộ Taiwan liên hệ
    Module      
62 YRR-02 Module đầu dò thường, chuông (control module) Cái Taiwan liên hệ
63 YRR-21 Module cách ly (Isolator module) Cái Taiwan liên hệ
64 YRR-01 Module kết nối đầu dò thường (monitor module) Cái Taiwan liên hệ
65 RY-01 Output module 24VDC Cái Taiwan liên hệ
66 RY-02 Output module 220VAC Cái Taiwan liên hệ
    Tủ NetworX      
67   Tủ trung tâm báo cháy NetworX NX4 Bộ USA/Mexico 3.000.000
68   Tủ trung tâm báo cháy NetworX NX6 Bộ USA/Mexico 5.000.000
69   Tủ trung tâm báo cháy NetworX NX8 Bộ USA/Mexico 7.000.000
           

 

0934.609.246

0934609246